Wzbogacanie szlaku

ZnalezioneAnaliza wzbogacania szlaku została przeprowadzona przy użyciu narzędzia online DAVID21 przy wyborze terminów Gene Ontology dla procesów biologicznych (GOTERM_BP_DIRECT). Wartości p wielokrotności korygowanej testem Bonferroniego z wartością odcięcia istotności wynoszącą 0,05 są zgłaszane jako wartość błędu rodzinnego (FWER). Analizy wzbogacania genów DE za pomocą FC ≥2 przeprowadzono oddzielnie dla dalszego porównania. Aby dokładnie zidentyfikować szlaki regulowane przez miRNA w chrząstce OA, wzbogacono geny celu miRNA przy użyciu wszystkich znaczących genów DE (FDR <0,05) jako tła.

Walidacja funkcjonalna

Pierwotne chondrocyty izolowane od trzech niezależnych dawców transfekowano antyagomirami i miR-mimikami dla miR-143-3 p, miR-329-3 p i miR-99a-3p, stosując odczynnik do transfekcji Lipofectamine RNAiMAX (Invitrogen) zgodnie z protokołem producenta. Przeprowadzono PCR ilościowy z odwrotną transkryptazą (RT-qPCR), dostosowując się do genów GAPDH i ARP do utrzymywania czystości.


[więcej w: dna moczanowa icd 10, profichol forte, nużeniec ludzki leczenie ]