Warianty sekwencji MEF2A i choroba wieńcowa: zmiana serca

Rzadkie mutacje w MEF2A zostały zaproponowane jako przyczyna choroby wieńcowej (CAD) i zawału mięśnia sercowego (MI). W tym wydaniu JCI, Pennacchio i jego współpracownicy zgłaszają sekwencjonowanie MEF2A u 300 pacjentów z przedwczesnym CAD i kontrolami. Stwierdzono, że tylko pacjent CAD nosił mutację missense, która nie występuje w grupie kontrolnej. Specyficzna delecja 21-bp w MEF2A, wcześniej proponowana jako przyczyna CAD i / lub MI, była obserwowana u osób nie dotkniętych chorobą i nie segregowała z CAD w rodzinach. Wyniki te nie potwierdzają hipotezy, że mutacje w MEF2A są przyczyną CAD i / lub MI, ale ilustrują ogólne zasady dotyczące trudności łączenia zmienności genetycznej z powszechnymi chorobami. Znane czynniki ryzyka wyjaśniają jedynie niewielki ułamek międzyosobniczego ryzyka choroby wieńcowej (CAD). Ważną wskazówką dla zrozumienia etiologii CAD jest jej znaczna odziedziczalność, która pokazuje, że zmienność sekwencji DNA wpływa na ryzyko (1). Niedawno zaproponowano, że mutacje w MEF2A, które kodują członka czynników transkrypcyjnych z czynnikiem wzmacniającym miocyte czynnik 2 (MEF2), są przyczyną CAD i zawału mięśnia sercowego (MI) (2), co oznacza, że jeśli jest prawdziwe, zapewni ważny i wcześniej nieoczekiwany wgląd w patogenezę tej klinicznie ważnej choroby. W tym wydaniu JCI, jednak Pennacchio i jego współpracownicy donoszą, że rzadkie zmiany w MEF2A nie są obserwowane z dużą częstością u pacjentów z wczesnym początkiem CAD (3). Co ważniejsze, odkryli, że specyficzna delecja 21 pz w MEF2A. pierwotnie twierdzono, że jest to mutacja przyczynowa w rodzinie wskaźników. jest również obecny u osób, które nie zostały dotknięte chorobą, gdzie nie podlega koagregacji z CAD. Jak możemy pogodzić te wyniki; co mówią nam o proponowanej roli MEF2A w CAD; i jakie ogólne zasady podkreślają na temat wyzwań związanych z wiarygodnym implikowaniem wariantów genetycznych w chorobach ludzi. Badanie w tym wydaniu JCI zostało poparte wcześniejszym artykułem opublikowanym w Science (2), który opisał dużą rodzinę z 21 członkami, z których 13 dotkniętych było złożonym punktem końcowym CAD i / lub MI: pacjenci, u których wystąpiło zwężenie zostały wykryte po cewnikowaniu lub które przeszły procedurę rewaskularyzacji lub doświadczyły w przeszłości MI. Ponieważ dotkniętych było 13 z 21 członków rodziny, autorzy postawili hipotezę, że w tej rodzinie CAD i / lub MI było dominującym autosomalnie zaburzeniem pojedynczego genu. Kiedy dane analizowano w oparciu o to założenie, uzyskano istotne dowody na powiązanie z chromosomem 15q26 (logarytm wyniku [LOD], 4,19), co implikuje region, który co najmniej zawiera 93 geny. Autorzy wcześniejszego badania analizowali tylko jeden z tych 93 genów kandydujących na pozycję, MEF2A, ponieważ jest on wyrażany w układzie naczyniowym myszy zarodkowych (2)
[przypisy: co robić po wyrwaniu zęba, odkamieniacz do czajnika, operacja kręgosłupa szyjnego ]
[podobne: pobudzenia nadkomorowe, undofen krioterapia, synvisc cena ]