Warianty sekwencji MEF2A i choroba wieńcowa: zmiana serca cd

Jedyną możliwością jest to, że może istnieć modyfikator genetyczny lub środowiskowy, który jest absolutnie niezbędny do uzyskania efektu. Ponieważ pierwotne dowody powiązania w dużej mierze opierały się na założeniu ścisłego dziedziczenia monogenicznego, a ponieważ złagodzenie tego założenia prawdopodobnie spowodowałoby, że dowód na powiązanie byłby o wiele mniej znaczący, wywołanie nieokreślonego miejsca modyfikatora może faktycznie osłabić argumenty dotyczące MEF2A zamiast go wzmocnić. . Po drugie, częstość zmian missense w CAD i kontrolach nie dostarcza alternatywnego argumentu na poparcie przyczynowej roli zmian MEF2A w CAD i / lub MI. Częstość występowania rzadkich, niesynonimicznych zmian w MEF2A stwierdzonych u pacjentów z CAD, ale nie u zdrowych osób z grupy kontrolnej, jest bardzo niska, około 1% w połączonych populacjach badań opublikowanych do tej pory. Obecne oszacowanie różnicy w częstości występowania niesynonimicznej zmiany pomiędzy chorymi z CAD a pacjentami kontrolnymi (odpowiednio 5 z 500 w porównaniu do 0 z 500) nie osiąga nominalnej istotności (P> 0,2), a tym bardziej dla bardziej rygorystycznych poziomów istotności wymaganych do pokonania. względnie niskie wcześniejsze prawdopodobieństwo, że dany gen kandydujący jest przyczynowy (patrz punkt 5, patrz również pozycje literaturowe 6-8). Wreszcie, chociaż wyniki badań funkcjonalnych wariantów MEF2A sugerują zmiany funkcji in vitro, nie dowodzą one roli MEF2A w CAD i / lub MI. Ponieważ te testy in vitro nie mają udokumentowanego związku z CAD i / lub MI in vivo, mają ograniczoną wartość w ocenie prawdopodobieństwa etiologicznej roli mutacji MEF2A w CAD i / lub MI. Jeżeli dostępne dowody nie są wystarczające do stwierdzenia, że mutacje w MEF2A odgrywają rolę przyczynową w CAD i / lub MI, jakie ogólne zasady możemy odjąć. Po pierwsze, dowody z więcej niż jednej mutacji w jednej rodzinie są wymagane przy składaniu wniosku o związek przyczynowy. Ponieważ pojedyncza obserwacja potencjalnie funkcjonalnego wariantu (takiego jak usunięcie w ramce) nie jest zdarzeniem niezwykłym, wymagana jest mnogość. Wymagane są liczne różne mutacje, liczne niezależne obserwacje tych samych mutacji i / lub wiele istotnych linii dowodowych, aby udowodnić związek między zmiennością genu a chorobą. Wszystkie te wielokrotne warianty powinny spełniać jedno lub więcej z poniższych kryteriów. (a) Istnieje wiele różnych mutacji, z których każda jest ewidentnie funkcjonalna i kosegreguje z chorobą u ludzi. (b) Wzbogacenie określonego allelu w przypadkach choroby w porównaniu z kontrolami, z wystarczającą obserwacją, aby ustalić istotność statystyczną. (c) Wzbogacenie w przypadki chorób różnych rzadkich mutacji, w których częstotliwość takich mutacji jest ustalana z jednakową siłą w kontrolach. Wyzwaniem tutaj jest podjęcie decyzji, które z obserwowanych zmian powinny zostać wrzucone do. Przyczynowego. kategoria w przypadkach choroby w porównaniu z kontrolami (7)
[podobne: dieta south beach jadłospis, krem pomidorowo paprykowy, zakwasy wikipedia ]
[hasła pokrewne: profichol forte, nużeniec ludzki leczenie, zakwasy wikipedia ]