Warianty sekwencji MEF2A i choroba wieńcowa: zmiana serca ad

Delecja 21-bp w ramce została zidentyfikowana u jednej z dotkniętych osób z rodziny. Delecja 21 pb była również segregowana z chorobą w tej rodzinie; jednak ten wariant MEF2A został zidentyfikowany właśnie dlatego, że przebywał w dużym regionie, który jest ściśle związany z CAD i / lub MI w tej rodzinie, więc oczekuje się, że jego koagregacja ze stanem chorobowym dostarczy niewiele nowych informacji. W tym wstępnym raporcie delecja 21 pz była nieobecna u 119 niespokrewnionych osób z prawidłowymi angiogramami i stwierdzono, że zmienia ona zdolność białka MEF2A do aktywacji transkrypcji in vitro. Ta sama grupa opublikowała drugi artykuł (4), w którym badali gen MEF2A u 207 osób z CAD i 191 kontroli. Naukowcy odkryli 3 różne polimorfizmy pojedynczego nukleotydu białkowego u łącznie 4 pacjentów z CAD, a żaden z nich w grupie kontrolnej. Białka przenoszące te zmiany zmieniły aktywność transaktywacji MEF2A in vitro. Na podstawie tych danych autorzy wyciągnęli wniosek, że każdy z tych wariantów MEF2A jest przyczyną CAD i / lub MI i oszacowano na podstawie tych danych, że około 2% osób z CAD ma takie mutacje. Pennacchio i jego współpracownicy (3) zgłaszają teraz ponowne sekwencjonowanie regionu kodującego MEF2A u 300 pacjentów z przedwczesnym CAD i w grupie kontrolnej osób w podeszłym wieku niezakażonych. Spośród wariantów missense MEF2A zidentyfikowanych u pacjentów CAD, tylko jeden wariant nie był również obecny w grupie kontrolnej. Ten wariant missense był zlokalizowany w aminokwasie, który nie jest konserwowany w różnych gatunkach, co sugeruje, że ten aminokwas nie jest kluczowy dla funkcji MEF2A, chociaż nie oceniano tego eksperymentalnie. Co ważniejsze, delecja 21 pz, którą Wang i in. twierdził, że mutacja przyczynowa (2) została zaobserwowana u podmiotu kontrolnego nieobjętego klinicznie, a nie u pacjenta z CAD (3). W rodzinie tej kontroli delecja 21 pz wykryto u 3 kolejnych osób w podeszłym wieku bez CAD i była nieobecna u 2 pacjentów z CAD. Dodatkowe 1500 osób bez klinicznie widocznej CAD przebadano pod kątem delecji 21 pz, którą zidentyfikowano w 2 rodzinach. Żadna z osób niosących delaminę 21 pz w MEF2A nie miała klinicznie widocznych CAD ani innych chorób sercowo-naczyniowych. Najpierw delecja 21 pz w MEF2A początkowo twierdziła, że jest mutacją przyczynową Wanga i wsp. (2) wydaje się być rzadkim polimorfizmem, który nie ulega konsekwentnej segregacji z CAD i / lub MI w rodzinach. Znaleziono 6 osobników w 3 rodzinach, którzy nosili delecję 21 pz i mieli inne czynniki ryzyka CAD (wiek, dyslipidemia, nadciśnienie, cukrzyca i historia palenia). Żadna z tych osób nie wykazała oznak CAD. Trudno jest stworzyć model, w którym delecja 21 pb jest wystarczająca, by wywołać CAD i / lub MI w jednej rodzinie, a jednak nie wykazuje związku z chorobą w innych rodzinach.
[patrz też: dieta bezglutenowa efekty, operacja kręgosłupa szyjnego, lekarz medycyny pracy stargard ]
[patrz też: cerkogel 30, lekarz medycyny pracy stargard, dna moczanowa icd 10 ]