Solidny model in vivo dla ostrej białaczki limfoblastycznej prekursora komórek B

Ostra białaczka limfoblastyczna komórek B (BCP ALL) jest najczęstszym nowotworem złośliwym u dzieci. Podczas gdy terapie uległy znacznej poprawie w ciągu ostatnich czterech dekad, oporna choroba i późne efekty, które wynikają z chemioterapii cytotoksycznej, pozostają poważnymi problemami dla osób z BCP ALL. Udoskonalone narzędzia genetyczne doprowadziły do odkrycia licznych mutacji somatycznych związanych z BCP ALL, prowadząc do stworzenia ram dla genetycznej klasyfikacji BCP ALL. W tym wydaniu JCI Duque-Afonso et al. opracować dokładny model BCP ALL in vivo, który podsumowuje kluczowe cechy ludzkiej choroby, w tym nabyte mutacje w genach kodujących PAX5 i składniki szlaku JAK / STAT. Autorzy pokazują ponadto, jako dowód zasady, że ten model może być stosowany do oceny skuteczności leków zaprojektowanych do celowania w określone nabyte mutacje u pacjentów z BCP ALL. Genetyczna podstawa ostrej białaczki limfoblastycznej prekursora limfocytu B Ostra białaczka od dawna jest uznawana za najczęstszą chorobę nowotworową w dzieciństwie (1). Częstość występowania ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) wynosi około trzech przypadków na 100 000 dzieci rocznie w Stanach Zjednoczonych, przy czym szczyt wieku wynosi od dwóch do pięciu lat (2). Częstość występowania i wiek w ALL są podobne w większości krajów uprzemysłowionych (3). Wczesne badania markerów ALL na powierzchni komórki podklasowały chorobę do T ALL (15%. 20%), B ALL (1%. 2%) i nie-T, bez B ALL (określane również jako WSZYSTKIE komórki zerowe) (80%) (4, 5). Następnie, odkrycie, że większość próbek innych niż T, bez B, barwionych dla wspólnego antygenu ALL (CALLA, który jest teraz znany jako CD10) doprowadziło do uświadomienia sobie, że większość przypadków innych niż T, bez B ALL, to faktycznie białaczki prekursorów komórek B (6, 7). W celach diagnostycznych i terapeutycznych, pro-B, pre-pro B i pre-B ALL są ogólnie zgrupowane razem jako prekursor komórek B ALL (BCP ALL) (8, 9). Leczenie dzieci za pomocą BCP ALL jest jednym z najbardziej znaczących sukcesów we współczesnej medycynie i posłużyło jako wzorzec do stosowania chemioterapii wieloagentowej w kontekście dużych, wieloinstytucjonalnych badań klinicznych (10). W latach pięćdziesiątych przeżywalność dzieci z BCP ALL była znikoma; jednak ostatnie wskaźniki zbliżają się do 90% w obecnych badaniach (8). Przyczyny zwiększonej przeżywalności są różnorodne; jednak jednym ważnym czynnikiem jest zastosowanie terapii dostosowanej do ryzyka lub ukierunkowanej na ryzyko (8, 10). To ukierunkowane podejście wymaga stratyfikacji pacjentów w celach terapeutycznych w oparciu o czynniki prognostyczne. Osoby z gorszym rokowaniem otrzymują bardziej agresywną (i często bardziej toksyczną) terapię, podczas gdy osoby z lepszym rokowaniem otrzymują mniej agresywną terapię, która ma na celu zminimalizowanie toksyczności, w tym późne efekty
[hasła pokrewne: dieta south beach jadłospis, krem pomidorowo paprykowy, najlepsze buty do biegania ]
[podobne: dicortineff krople, vitotal opinie, zanim zasnę chomikuj ]