Regeneracja śródbłonka jako nowa strategia terapeutyczna ostrego uszkodzenia płuc ad

Złożona sieć cytokin inicjuje i wzmacnia odpowiedź zapalną w ALI. Te cząsteczki są wytwarzane lokalnie w płucach przez makrofagi pęcherzykowe, komórki nabłonkowe i fibroblasty i sprzyjają uszkodzeniom komórek nabłonka i śródbłonka zależnych od neutrofili. Brak równowagi między śmiercią komórek a trwałym uszkodzeniem i naprawą wydaje się być główną patogenezą ALI. Ryc. Komórkowe mechanizmy ALI. Prozapalne cytokiny, takie jak TNF-a, IL-1 i IL-8, są wytwarzane lokalnie w płucach przez makrofagi pęcherzykowe, komórki nabłonkowe i fibroblasty i promują zależne od neutrofili uszkodzenie komórek nabłonka i śródbłonka, co prowadzi do utraty funkcji barierowej nabłonkowych komórek nabłonka pęcherzyka płucnego i śródbłonka naczyń płucnych (zaburzenie błony podstawnej). Niewystarczająca naprawa prowadzi do odkładania nadmiaru kolagenu i macierzy pozakomórkowej i jest związana ze zwłóknieniem ściany pęcherzyków. Niedawne badanie prospektywne wykazało, że zastosowanie strategii wentylacji o niskiej objętości oddechowej znacznie zmniejszyło śmiertelność wewnątrzszpitalną (2), ale badania kliniczne z innymi strategiami leczenia, takimi jak terapia zastępująca surfaktantem (3) i wdychanie tlenku azotu, nie powiodły się. pokazać korzyści (4). Farmakologiczne leczenie środkami przeciwzapalnymi, w tym glikokortykosteroidami, nie okazało się korzystne (5), co sugeruje złożoność i redundancję stanu zapalnego w ALI. Konieczne jest dalsze zrozumienie mechanizmów molekularnych leżących u podstaw ALI. Pojawiające się role czynnika transkrypcyjnego M1 głowicy widełkowej w ALI Rodzina genów widełkowych, nazwana od członka genu założycielskiego w Drosophila, charakteryzuje się unikalną domeną wiążącą DNA (6). Ten tak zwany widełkowy widełkowaty koduje motyw wiążący DNA o uskrzydlonej helisie i jest nazwany po strukturze domeny, gdy jest związany z DNA. Czynnik transkrypcyjny M-widelec (FoxM1) i inni członkowie tej rodziny byli zaangażowani w organogenezę podczas rozwoju embrionalnego i powstawania nowotworów w wieku dorosłym (7). Regulację aktywności FoxM1 i jego dalszych cząsteczek docelowych zilustrowano na Figurze 2. FoxM1 jest eksprymowany podczas proliferacji komórkowej i wygaszany w komórkach końcowo zróżnicowanych. Zarodki z niedoborem FoxM1 giną w macicy z powodu poważnych wad w rozwoju zarodkowej wątroby i serca (8). Wątroba z niedoborem FoxM1 wykazuje nieprawidłową akumulację poliploidalnych hepatoblastów w wyniku upośledzonej replikacji DNA i mitozy. Płuc z niedoborem FoxM1 wykazuje również poważne nieprawidłowości w rozwoju mikronaczyń płucnych, które są związane ze zmniejszoną ekspresją genów niezbędnych do morfogenezy płuc, takich jak TGF-a. receptory i receptory VEGF (9)
[patrz też: mięsień podłopatkowy, dieta bezglutenowa efekty, rumień na twarzy przyczyny ]
[więcej w: zanim zasnę chomikuj, vegevit, mięsień podłopatkowy ]