Receptor wątroby X otwiera nową bramę do StAR i hormonów steroidowych

Receptory Liver X (LXR) szeroko ograniczają akumulację cholesterolu poprzez regulację ekspresji genów odpowiedzialnych za wypływ cholesterolu i jego przechowywanie. W tym wydaniu JCI, Cummins et al. zgłosić ten LXR. jest zaangażowany w podobną regulację w korze nadnerczy, ale także w znacznym stopniu moduluje syntezę glukokortykoidów (patrz odnośny artykuł od strony 1902). LXR. delecja u myszy zwiększa dostępność cholesterolu nadnerczy w syntezie steroidów poprzez zmniejszenie ekspresji transporterów cholesterolu. Synteza glukokortykoidów wymaga transportowania cholesterolu wewnątrzmitochondrialnego za pośrednictwem steroidogennego ostrego białka regulatorowego (StAR). Nieoczekiwanie, delecja LXR i stymulacja przez agonistę zwiększają syntezę glukokortykoidów. To odpowiada zwiększonej ekspresji STAR i kilku innych genów steroidogennych. Receptory Liver X pobudzają ekspresję genów, które obniżają poziom cholesteroluLiver X receptory (LXR) należą do klasy zależnych od ligandu receptorów jądrowych, które obejmują rodzinę PPAR i receptory dla witaminy D, hormonu tarczycy i kwasu retinowego, które tworzą heterodimery z retinoidowymi receptorami X (RXR). W ten sposób LXR wywierają kontrolę transkrypcyjną nad cholesterolem i homeostazą kwasów tłuszczowych w różnych typach komórek. Zidentyfikowano dwie formy LXR: LXR. jest wyrażany na wysokich poziomach w wątrobie, ale także na bardziej skromnych poziomach w komórkach, które biorą udział w transporcie cholesterolu i metabolizmie (np. jelitach, tkance tłuszczowej, makrofagach, nerkach i płucach), podczas gdy LXR. jest szeroko wyrażony. Wiadomo, że LXR kontrolują ekspresję genów zaangażowanych w transport nadmiaru cholesterolu z tkanek obwodowych do wątroby (np. Rodzina transporterów błon komórkowych ABC, w tym transporter ABC A1 [ABCA1], ABCG5, ABCG8 i ABCG1), jak również jako wątrobowy metabolizm tego cholesterolu przez cytochrom P450 7A1 (CYP7a 1) do kwasów żółciowych (1). Role LXR zostały ostatnio rozszerzone poprzez badanie myszy z niedoborem LXR. i LXR. a także zastosowanie agonisty LXR T090137 (T1317), który stymuluje oba receptory (1). Myszy z niedoborem LXRa, LXRa lub oba receptory są w pełni funkcjonalne, co wskazuje, że procesy transportu cholesterolu i zmiany kwasów tłuszczowych regulowane przez te receptory odgrywają raczej rolę modulującą niż zasadniczą. Związek między LXR a homeostazą cholesterolu został ustalony na podstawie stwierdzenia, że myszy z niedoborem LXR. tracą zdolność do przekształcania cholesterolu w kwasy żółciowe w wątrobie iw rezultacie akumulują estry cholesterolu w wątrobie, gdy są prowokowane dietą bogatą w cholesterol (1). LXR mają również szerokie funkcje pozawątrobowe, w tym regulację metabolizmu kwasów tłuszczowych i cholesterolu w makrofagach. krytyczny proces w odpowiedzi zapalnej i rozwoju miażdżycy (1)
[podobne: dieta bezglutenowa efekty, najlepsze buty do biegania, rezonans magnetyczny koszt ]
[przypisy: przychodnia cepelek, diamed kraków, sirupus plantaginis ]