Nowe role ujawnione dla komórek T i DC w kłębuszkowym zapaleniu nerek

Niewiele wiadomo na temat potencjalnej roli komórek T w zapaleniu kłębuszków nerkowych (GN). GN był historycznie postrzegany jako produkt aktywacji układu dopełniacza za pośrednictwem kompleksu immunologicznego, a obecność autoprzeciwciał sprawiała, że identyfikowanie specyficznych dla komórek T efektorów było trudne do wyjaśnienia. W tym wydaniu JCI, Heymann i in. generują to, co uważają za nowy, transgeniczny mysi model GN, demonstrujący bezpośrednią rolę komórek T CD8 +, aktywowanych limfocytów T CD4 + i DC w patogenezie GN (patrz powiązany artykuł, doi: 10.1172 / JCI38399). Krzepy kłębuszkowe stanowią zróżnicowaną patologiczną i kliniczną podgrupę chorób nerek dzielących wspólny punkt końcowy zapalenia kłębuszków nerkowych. Od dawna zakładano, że odkładanie się kompleksów immunologicznych i następująca po nim aktywacja dopełniacza są niezbędnymi etapami w inicjowaniu choroby. Ostatnie dane wykorzystujące modele myszy sugerują jednak, że patogeneza uszkodzenia kłębuszków nerkowych jest bardziej skomplikowana. Myszy z niedoborem różnych białek dopełniacza nadal wytwarzają stan zapalny w klasycznym modelu zapalenia wywołanego przez kompleks immunologiczny, reakcji Arthusa (1. 3). Brak pewnych receptorów Fc, takich jak FcyRIII, znosi zapalenie kłębuszków nerkowych (GN), nawet w obecności odkładania kompleksu immunologicznego i aktywacji dopełniacza w kłębuszkach (4), poprzez utratę funkcji efektorowych neutrofili (5) i makrofagów (6). . W ciągu ostatnich dziesięciu lat powoli gromadziły się dowody sugerujące potencjalną rolę komórek T w GN (7. 9). Niemniej jednak idea roli przyczynowej komórek T w GN pozostaje słabo akceptowana, ponieważ brakuje wielu krytycznych informacji. Na przykład wciąż nie wiemy, jaką rolę odgrywają te komórki w indukcji GN lub jakie są potencjalne autoantygeny. W tym wydaniu JCI, Heymann i koledzy rozumieją GN jako znaczący krok naprzód, opracowując model eksperymentalnego GN oparty na dwóch antygenach modelowych (10). Autorzy wygenerowali transgeniczne myszy eksprymujące modelowe antygeny OVA i lizozym z jajka kurzego w podocytach nerkowych. Pozwoliło to na zastosowanie dobrze scharakteryzowanych transgenicznych komórek T OVA: komórek T CD8 + specyficznych względem OVA (komórki OT-1) i specyficznych dla OVA komórek pomocniczych T CD4 + T (komórki OT-II). Model pozwolił im ustalić przyczynową rolę komórek T w mediacji niszczenia kłębuszków nerkowych. Bezpośrednia rola komórek T w immunopatologii kłębuszkowej Przed rozpoczęciem tego badania (10) doświadczalny autoimmunologiczny szczep GN (EAG) reprezentował najbardziej odpowiedni model do badania wkładu komórek T do GN. W tym modelu myszy immunizowane oczyszczonymi kłębuszkowymi błonkami podstawnymi (GBM) opracowały GN. Z identyfikacją antygenu Goodpasture (11). niekolagenowa domena łańcucha . łańcucha kolagenu typu 4 (a3 3IV-NC1). swoisty antygen może być również użyty do wywołania choroby
[patrz też: połczyn zdrój uzdrowisko, prezent na imieniny dla mężczyzny, odkamieniacz do czajnika ]
[hasła pokrewne: przychodnia nova chojnice, przychodnia cepelek, diamed kraków ]