Nowe role ujawnione dla komórek T i DC w kłębuszkowym zapaleniu nerek czesc 4

Ale aby zademonstrować ten punkt, potrzeba znacznie więcej pracy, w tym badań kinetycznych. Z ich danych (10), Heymann i in. wyprowadzić następujący testowalny model (rysunek 1). Po pierwsze, autoantygen, uwięziona w błonie forma OVA (mOVA) ulegająca ekspresji na podocytach, jest pobierana przez DC, które następnie przemieszczają się do drenujących nerkowych węzłów chłonnych, w których mogą aktywować naiwne limfocyty T CD8 +. Po drugie, aktywowane komórki T CD4 + są domem nerki, prawdopodobnie poprzez rozpoznanie OVA na komórkach prezentujących antygen w nerce. Po trzecie, rozpoznanie antygenu indukuje ekspresję chemokin (CCL3, CCL4 i CCL5), które działają w celu rekrutacji CTL do nerki. Po czwarte, aktywowane CTL generują uszkodzenie tkanki, powodując więcej uwalniania antygenu. Piąty uwolniony antygen jest pobierany przez DC, które prezentują antygen limfocytom T CD4 + w nerkach i transportują je do drenujących nerkowych węzłów chłonnych w celu aktywacji większej liczby limfocytów T CD8 +, wzmacniając w ten sposób odpowiedź. Wreszcie, wewnątrznerkowe komórki CD4 + Th1 mogą również przyciągać makrofagi do kłębuszków, aby dodatkowo pośredniczyć w uszkodzeniu i zwłóknieniu. Rysunek Potencjalna rola komórek T i DC w GN. W raporcie Heymanna i in. w tym wydaniu JCI (10), związana z błoną postać antygenu fuzyjnego OVA / jaja z lizozymu (mOVA / HEL) ekspresjonowana przez podocyty kłębuszkowe, wygenerowała komórki T. i GN pośredniczone przez DC w myszach. (i) Antygen wytwarzany przez podocyty jest pobierany przez DC w nerce. (ii) Po przeniesieniu na te myszy transgeniczne specyficzne względem OVA limfocyty T CD8 +, DC w nerkowych węzłach chłonnych aktywują te limfocyty T, powodując klonalną proliferację poprzez krzyżową prezentację antygenu. (iii) Wcześniej aktywowane komórki T CD4 + specyficzne względem OVA ulegają dalszej aktywacji w tkance nerki przez rezydujące CD8. DC, które indukują ekspresję ligandu CCR5 przez limfocyty T CD4 + i wydzielanie IL-12 przez DC. Obecność ligandów CCR5 pociąga za sobą aktywowane limfocyty T CD8 + z nerkowego węzła chłonnego do nerki, a IL-12 dodatkowo promuje aktywność efektorową CTL. (iv) Liza komórek niosących OVA przez limfocyty T CD8 + uwalnia więcej antygenu, który jest endocytowany przez rezydujące CD8. DC lub drenuje nerkowe węzły chłonne, zwiększając odpowiedź. (v) Dodatkowe makrofagi, limfocyty T CD4 +, limfocyty T CD8 + i DC są rekrutowane do przestrzeni okołomórkowej, co dodatkowo indukuje uszkodzenie kłębuszków nerkowych. (vi) Wyczerpanie wrażliwych DC DC błonicy, po ustanowieniu GN, całkowicie odwraca patologię infiltracji immunologicznej i przywraca prawidłową mikroanatomię kłębuszkową. Ważne jest również, aby zauważyć, że promotor nefryny jest aktywny w węzłach chłonnych, w tym w DC (22), co może sprawić, że specyficzna dla podocytów ekspresja antygenu będzie nieistotna. Jednak komórki OT-1 nie rozmnażają się w niedotyczących węzłach chłonnych, co sprawia, że mało prawdopodobne jest, aby antygen znajdował się konstytutywnie w węzłach chłonnych tych myszy. Ponowne zainteresowanie badaniem uszkodzeń pośredniczonych przez komórki T w GN Dane wygenerowane z tego modelu (10) pokazują, że limfocyty T i DC mogą pośredniczyć w procesie GN w nieobecności patologii, w której pośredniczy receptor immunologiczny.
[więcej w: dieta bezglutenowa efekty, połczyn zdrój uzdrowisko, rezonans magnetyczny koszt ]
[podobne: mięsień podłopatkowy, krwawienie z nosa icd 10, xefo rapid opinie ]