Nalewka z hepcydyny wszystko leczy: potencjał dla terapeutów hepcydyny

Przeciążenie żelaza w wyniku transfuzji krwi i nadmiernego wchłaniania żelaza w jelitach może być powikłaniem przewlekłych niedokrwistości, takich jak a-talasemia. Niedostatecznie niskie poziomy hepcydyny, ujemnego regulatora wchłaniania żelaza i jego recyklingu, leżą u podstaw patofizjologii nadmiaru wchłaniania jelitowego. W tym wydaniu JCI, Gardenghi et al. wykazać, że zwiększenie ekspresji hepcydyny w celu wywołania niedoboru żelaza w mysim. -talasemacie nie tylko łagodzi przeciążenie żelazem, ale także nasilenie anemii. Dane te ilustrują terapeutyczny potencjał modulowania ekspresji hepcydyny w chorobach związanych ze zmienionym metabolizmem żelaza. Hepcidin, żelazo i erytropoeza Erytropoeza zużywa większość żelaza obecnego w ludzkim ciele (1). Większość tego żelaza jest uzyskiwana z recyklingu erytrocytów czerwonych krwinek przez makrofagi znajdujące się w wątrobie, śledzionie i szpiku kostnym. Przerwanie eksportu żelaza z makrofagów prowadzi do funkcjonalnego niedoboru żelaza i erytropoezy ograniczonej przez żelazo. W równowadze tylko niewielka ilość żelaza jest wchłaniana w dwunastnicy z diety każdego dnia. Co więcej, nie ma fizjologicznie regulowanego mechanizmu eliminowania nadmiaru żelaza z organizmu. W związku z tym właściwa regulacja wchłaniania żelaza w diecie oraz recyklingu żelaza jest niezbędna do utrzymania homeostazy żelaza i utrzymania erytropoezy. Hepcydyna peptydowa jest kluczowym regulatorem absorpcji i recyklingu żelaza (2). Wydzielany głównie przez hepatocyty, hepcydyna wiąże się i indukuje internalizację i degradację ferroportyny, białka wywozu żelaza obecnego na powierzchni komórek makrofagów i enterocytów dwunastnicy. W ten sposób hepcydyna ogranicza recykling i wchłanianie żelaza, kontrolując w ten sposób zapasy żelaza w organizmie i dostępność żelaza do erytropoezy. Jako regulator ujemny ekspresja hepcydyny jest odwrotnie skorelowana z zapasami żelaza w organizmie. Co ważne, ekspresja hepcydyny jest hamowana przez aktywność erytropoetyczną poprzez nieznany dotąd mechanizm, pojmowany jako regulator erytroidalny. żelaznej homeostazy. Sygnał ten jest szczególnie silny u osób z niedokrwistością, na przykład z p-talasemią. Hemoglobina składa się z dwóch łańcuchów a-globiny i dwóch łańcuchów a-globiny, przy czym każdy łańcuch ma jedno powiązane ugrupowanie hemowe. P-talasemia jest dziedzicznym zaburzeniem syntezy a-globiny z powodu mutacji, które skutkują obniżeniem poziomu strukturalnie normalnego białka (3 -globiny. W a-talasemiie nadmiar niesparowanych łańcuchów a-globiny wynikających z defektu syntezy .-globiny jest toksyczny dla prekursorów erytrocytów, powodując ich przedwczesną śmierć w szpiku kostnym. Taka nieopłacalna erytropoeza jest określana jako. Nieskuteczna erytropoeza. i jest szczególnie silnym induktorem erytroidalnego regulatora homeostazy żelaza
[więcej w: odkamieniacz do czajnika, jak oddychać przy bieganiu, vitotal opinie ]
[hasła pokrewne: vitotal opinie, zanim zasnę chomikuj, vegevit ]