Nalewka z hepcydyny wszystko leczy: potencjał dla terapeutów hepcydyny cd

U transgenicznych myszy, u których występuje ekspresja hepcydyny, Gardenghi i in. stwierdzili niższe poziomy związanych z błoną łańcuchów a-globiny, a także zmniejszone reaktywne formy tlenu z krwinek czerwonych (3), zgodne z poglądem, że nieznacznie zwiększone poziomy hepcydyny ostatecznie złagodziły proksymalną przyczynę uszkodzenia komórek i śmierci. To, czy zaobserwowana poprawa w niedokrwistości była spowodowana mniejszą nieefektywną erytropoezą, zwiększoną trwałością czerwonych krwinek lub ich kombinacją, pozostaje do ustalenia. Wydaje się jednak, że efekt ten może być konsekwencją obniżonej szybkości a – w porównaniu z syntezą a-globiny indukowanej przez niedobór żelaza (4). Intrygujące jest to, że kilka myszy wykazujących ekspresję bardzo wysokiego poziomu hepcydyny miało cięższą anemię, co wskazuje na bardzo wąski zakres terapeutyczny skuteczności hepcydyny w tym modelu choroby. Artykuł autorstwa Gardenghi i in. (3) jest na czasie, ponieważ uzupełnia niedawną publikację Li i in. (5). W tym artykule autorzy wykazali, że seryjne iniekcje transferyny, białka wiążącego żelazo w surowicy, które jest niezbędne do dostarczania żelaza do progenitorów erytrocytów, prowadzą do zwiększonej ekspresji hepcydyny i znaczącej poprawy w niedokrwistości w tym samym mysim modelu a-talasemii. . Podczas gdy Li i in. wyjaśnili swoje odkrycia, stwierdzając, że transferryna jest czynnikiem ograniczającym a-talasemię (5), praca Gardenghi i in. sugeruje, że główny wpływ może mieć dalszy wpływ na hepcydynę lub ograniczone dostarczanie żelaza erytroidalnego (3). Lecznicze terapie ukierunkowane na hepcydynę w innych zaburzeniach metabolizmu żelaza Zmieniające poziomy i / lub aktywność hepcydyny również okazały się korzystne w zaburzeniach innych niż a-talasemia (Figura 1). Transgeniczna nadekspresja hepcydyny i iniekcje syntetycznej hepcydyny prowadzą do obniżenia poziomu żelaza w tkankach w mysich modelach hemochromatozy genetycznej, grupy chorób związanych z niedoborem hepcydyny i przeładowaniem żelazem na ogół z powodu mutacji czynników wymaganych do ekspresji hepcydyny (6, 7). Modulacja aktywności i / lub poziomów hepcydyny może mieć również zastosowanie kliniczne w zaburzeniach zapalnych związanych z niedokrwistością (tj. Niedokrwistością stanu zapalnego), w której podwyższony poziom prozapalnych cytokin, takich jak IL-6, prowadzi do nadekspresji hepcydyny i promuje ograniczoną żelazo erytropoeza. Rzeczywiście, podawanie przeciwciał swoistych wobec hepcydyny zwiększa poziom żelaza w surowicy w mysim modelu niedokrwistości stanu zapalnego (8). Ponadto, podawanie swoistych przeciwciał IL-6P zmniejsza poziom hepcydyny i poprawia anemię w modelu zapalenia stawów wywołanego przez kolagen małpy (9), jak również zmniejsza poziomy hepcydyny w surowicy u pacjentów z chorobą Castlemana, zaburzeniem limfoproliferacyjnym związanym z wysokim poziomem IL-6 (10)
[więcej w: odkamieniacz do czajnika, krem pomidorowo paprykowy, laboratorium biała podlaska ]
[hasła pokrewne: anticubit, pobudzenia nadkomorowe, undofen krioterapia ]