Komórki dendrytyczne i jelitowa flora bakteryjna: rola zlokalizowanych śluzówkowych odpowiedzi immunologicznych ad

Aby zbadać wytwarzanie IL-12 in situ w warunkach fizjologicznych, Becker i współpracownicy (9) opracowali transgeniczną mysz eksprymującą gen reporterowy pod kontrolą promotora podjednostki IL-12p40 (patrz ich artykuł w tym wydaniu JCI). Nieco niespodziewanie odkryli, że transkrypcja p40 jest ograniczona głównie do końcowego jelita krętego, gdzie jest wytwarzany przez podzestaw DC. Ostatnio stało się jasne, że p40 jest składnikiem nie tylko IL-12 (p40 / p35), ale także indukującej Th1 cytokiny IL-23 (p40 / p19) (10). Co uderzające, podwyższonej IL-12p40 w jelicie krętym, obserwowanej przez Becker i wsp., Towarzyszyło mRNA p19, ale nie p35 i zwiększone tworzenie kompleksu białkowego IL-23. IL-23 wytworzono w odpowiedzi na florę bakteryjną, ponieważ nie była wykrywalna w jelicie krętym myszy przebywających w warunkach wolnych od drobnoustrojów. Rzeczywiście, stosując eleganckie połączenie immunohistologii i hybrydyzacji fluorescencyjnej in situ 16S-rRNA, autorzy byli w stanie wykazać, że niektóre z DC z aktywną transkrypcją p40 zawierały wewnątrzkomórkowe, nie ulegające degradacji bakterie. Ograniczenie wytwarzania DC-23 do końcowego jelita krętego, a nie do proksymalnego jelita cienkiego lub okrężnicy, sugeruje specyficzny stan aktywacji komórek CD11c + w poprzednim miejscu. Kluczową kwestią jest to, czy stanowi to konsekwencję dotychczas niedocenianych aktywnych próbkowania bakterii komensalnych przez DC w jelicie krętym, czy jest wynikiem selektywnej kolonizacji i inwazji określonego patogenu w końcowym odcinku jelita krętego, co prowadzi do odpowiedzi immunologicznej gospodarza Wydzielanie IL-23. Stwierdzenie indukowanej przez bakterię aktywacji DC skutkuje IL-23 w przeciwieństwie do wytwarzania IL-12 zwiększa prawdopodobieństwo, że IL-23 jest ważnym mediatorem w zapaleniu jelit, jak to ostatnio opisano w modelu zapalenia mózgu (11). IL-23 może także odgrywać ważną rolę w obronie gospodarza przed inwazją bakterii w wyniku zdolności do utrzymywania odpowiedzi komórek pamięci Th1 przez działanie bezpośrednio na limfocyty pamięci CD4 + (10). Ponadto IL-23 może aktywować DC i makrofagi za pośrednictwem mechanizmów autokrynnych (12). Jednak zrozumienie biologii IL-23 jest na wczesnym etapie, a dalsze prace są wymagane w celu wyjaśnienia jej roli w obronie gospodarza i zapaleniu jelit. Wyniki badania zgłoszone przez Becker i in. (9) postawić pytanie, jak jelitowe DC wchodzą w kontakt z antygenami bakteryjnymi. Zaproponowano kilka dróg, które mogą się różnić w zależności od rodzaju bakterii (rysunek 1) (13). Oczywiście, aby zapobiec infekcjom układowym, istnieje wyraźna potrzeba, aby układ odpornościowy reagował na bakterie, które przemieszczają się z światła do blaszki właściwej. Dowody sugerują również, że istnieje więcej aktywnych trybów pobierania próbek antygenów z udziałem komórek M lub śródnabłonkowych DC
[więcej w: jak oddychać przy bieganiu, odkamieniacz do czajnika, tomografia komputerowa kraków nfz ]
[podobne: lekarz medycyny pracy stargard, dna moczanowa icd 10, profichol forte ]