Komórki B: nie są już obserwatorami w zwłóknieniu wątroby

Cytokiny wydzielane przez komórki pośredniczące w wrodzonych i adaptacyjnych odpowiedziach immunologicznych odgrywają kluczową rolę w regulowaniu syntezy składników ECM przez fibroblasty. Nadekspresja i depozycja składników ECM są dominującymi cechami chorób zwłóknieniowych, w tym zwłóknienia wątroby. Wkład komórek CD4 + Th2 w zwłóknienie wątroby został dobrze opisany. Teraz, w tym wydaniu JCI, Novobrantseva et al. dostarczyć dane sugerujące, że wątrobowe komórki B również odgrywają rolę w uszkodzeniu wątroby. W indukowanym tetrachlorkiem węgla mysim modelu zwłóknienia wątroby u myszy z niedoborem komórek T rozwinęło się ciężkie zwłóknienie wątroby; jednakże u zwierząt z niedoborem komórek B, zwłóknienie wątroby uległo osłabieniu. Badanie to dostarcza nowego wglądu w nasze zrozumienie komórek zaangażowanych w pośredniczenie w adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej, która prowadzi do zwłóknienia wątroby. ECM składa się z różnych cząsteczek, w tym z białkowych włókien kolagenu i fibryliny, cząsteczek adhezyjnych, glikoprotein, proteoglikanów i metaloproteinaz, które razem tworzą rusztowanie, na którym komórki przylegają, rosną i różnicują się. Najbardziej obfite białka w ECM należą do rodziny kolagenowej. Ogólnie, cząsteczki ECM są syntetyzowane przez fibroblasty; W wątrobie są syntetyzowane przez aktywowane wątrobowe komórki gwiaździste (HSC), fibroblasty portalowe i miofibroblasty pochodzenia szpikowego. Utrzymywanie prawidłowej struktury i funkcji ECM wymaga ciągłej przebudowy, co wynika z regulowanych, niskich poziomów syntezy ECM i degradacji. Podczas gojenia się ran dochodzi do krótkotrwałej zmiany równowagi syntezy i degradacji, co prowadzi do przejściowego wzrostu produkcji i depozycji kolagenu. Przewlekłe wytwarzanie kolagenu może powodować blizny keloidowe. Trwała nierównowaga prowadząca do poważnych zmian zarówno w ilości, jak i składzie ECM powoduje zwłóknienie. Nadmierne gromadzenie kolagenu typu I jest główną patologiczną cechą w chorobach takich jak twardzina, osteogenesis imperfecta i szkorbut, jak również w innych stanach płuc, nerek i wątroby charakteryzujących się włóknieniem tkanki (1). Do głównych przyczyn zwłóknienia wątroby należą przewlekłe zakażenie HCV, nadużywanie alkoholu i niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby. Zauważamy, że ekspozycja na tetrachlorek węgla (CCl4), najczęściej stosowany model chemicznie indukowanego zwłóknienia wątroby u gryzoni, nie jest uważana za główną przyczynę zwłóknienia wątroby u ludzi. Mechanizmy komórkowe i molekularne leżące u podłoża zaburzeń zwłóknieniowych są podobne niezależnie od zaangażowanej tkanki. Po pierwsze, nadmierne wytwarzanie kolagenu wynika ze zwiększonej ekspresji genu kolagenu. Po drugie, zmniejszona aktywność usuwania metaloproteinaz ECM, głównie z powodu nadekspresji inhibitorów tkankowych metaloproteinaz (TIMP), powoduje zmniejszenie degradacji ECM (w tym kolagenu)
[patrz też: prezent na imieniny dla mężczyzny, dieta bezglutenowa efekty, rumień na twarzy przyczyny ]
[przypisy: zanim zasnę chomikuj, vegevit, mięsień podłopatkowy ]