Immunoterapia anty-TNF i reaktywacja gruźlicy: ujawniono inny mechanizm

Immunoterapia anty-TNF zrewolucjonizowała leczenie niektórych chorób zapalnych, takich jak RA. Jednakże głównym problemem jest to, że pacjenci otrzymujący tę terapię mają zwiększone ryzyko infekcji grzybiczej i bakteryjnej, szczególnie reaktywacji utajonej gruźlicy (TB). W tym numerze JCI, próbując zrozumieć, w jaki sposób immunoterapia anty-TNF wpływa na mechanizmy gospodarza wymagane do kontrolowania TB, Bruns i współpracownicy badali wpływ infliksymabu terapeutycznego anty-TNF na specyficzne ludzkie limfocyty Mycobacterium tuberculosis (patrz odnośny artykuł początek na stronie 1167). Autorzy podają, że podzbiór CD45RA + wyrażający granulkiny komórek T CD8 + efektorowych, który przyczynia się do zabijania wewnątrzkomórkowej M. tuberculosis, jest zubożony in vivo przez infliksymab u pacjentów z RZS i że komórki te są podatne na lizę za pośrednictwem dopełniacza. obecność infliksymabu in vitro. Badanie dostarcza wglądu w mechanizmy obronne gospodarza, które działają w celu kontrolowania zakażenia TB i jak wpływają na immunoterapię anty-TNF w chorobie autoimmunologicznej. TNF jest plejotropową cytokiną, która odgrywa krytyczną, ale nie w pełni zrozumiałą rolę w odporności na Mycobacterium tuberculosis i inne wewnątrzkomórkowe patogeny bakteryjne i grzybowe. TNF jest nie tylko niezbędna do kontroli odporności na gruźlicę (TB), ale jest również zaangażowana w immunopatologię choroby (1). Podczas gdy znaczna wiedza na temat działania TNF w odporności na M. tuberculosis została uzyskana z badań na modelach zwierzęcych, uzyskaliśmy również głębsze zrozumienie wkładu TNF w kontrolę gruźlicy u ludzi poprzez stosowanie leków neutralizujących TNF w przypadku niektórych przewlekłych chorób zapalnych. Chociaż środki te są wysoce skuteczne w leczeniu RA, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, łuszczycowego zapalenia stawów i choroby Leśniowskiego-Crohna, sprzyjają również reaktywacji (i prawdopodobnie pozyskaniu) wewnątrzkomórkowych patogenów, w tym M. tuberculosis, powodując potencjalnie zagrażające życiu infekcje. Od wczesnych doniesień na temat gruźlicy u pacjentów leczonych infliksymabem, przeciwciało monoklonalne anty-TNF opisywało nieprawidłowości w ziarniniakach (2), wiele prac mających na celu wyjaśnienie mechanizmów reaktywacji gruźlicy skupiło się na roli TNF w tworzeniu i utrzymywaniu tych struktur. Uważa się, że granulki przyczyniają się do kontroli patogenów wewnątrznaczyniowych, zapewniając miejscowe środowisko, w którym APC i limfocyty współdziałają w celu powstrzymania progresywnego wzrostu patogenu. W bieżącym wydaniu JCI Bruns i in. opisać dodatkowy mechanizm podatności na postępującą gruźlicę u osób leczonych infliksymabem (3). Korzystając z PBMC z testu tuberkulinowego u osób pozytywnych, Bruns i in
[podobne: laboratorium biała podlaska, odkamieniacz do czajnika, połczyn zdrój uzdrowisko ]
[hasła pokrewne: profichol forte, nużeniec ludzki leczenie, zakwasy wikipedia ]