Estrogen odmawia AIRE ad

(B) Kompleksy estrogenowe (E) / ER obniżają poziom AIRE poprzez metylację DNA. Chociaż mechanizm nie jest znany, ER może potencjalnie ułatwiać aktywność DNMT lub wiązać się z innymi czynnikami transkrypcyjnymi w celu wywołania metylacji DNA. Metylacja DNA powoduje wyciszenie genu AIRE z obniżoną zależną od AIRE ekspresją TSA, ucieczką samoreaktywnych komórek T z selekcji negatywnej i zmniejszeniem rozwoju Treg. Te efekty estrogenowe przyczyniają się do zwiększonej podatności na autoimmunizację. Podczas gdy genetyka jest głównym czynnikiem determinującym predyspozycje do chorób autoimmunologicznych, jasne jest, że płeć odgrywa także decydującą rolę w rozwoju choroby. Częstość występowania autoimmunizacji jest skosowana w kierunku kobiet w przypadku wielu chorób autoimmunologicznych, w tym choroby Sjögrena, tocznia rumieniowatego układowego (SLE) i autoimmunologicznej choroby tarczycy (patrz odnośnik 2). Co godne uwagi, ponad 80% osób dotkniętych tymi schorzeniami to kobiety, co ilustruje silny wpływ płci na predyspozycje do choroby. Wiele czynników prawdopodobnie leży u podstaw tego uprzedzenia seksualnego, w tym różne profile hormonów płciowych u kobiet w porównaniu z mężczyznami. Zgromadzone dowody sugerują, że męskie hormony androgenu są immunosupresyjne, podczas gdy żeńskie hormony estrogenowe są aktywowane immunologicznie. Na przykład, androgen zwiększa różnicowanie immunoregulujących komórek T CD4 + CD25 + FOXP3 + (3), podczas gdy estrogen zwiększa przeżycie limfocytów T u pacjentów z autoimmunizacją (4). Tak więc istnieje mnóstwo dowodów na to, że hormony płciowe bezpośrednio modulują limfocyty T na obrzeżach. Wczesne wskazówki, że hormony płciowe mogą także modulować grasicowe populacje zrębowe, takie jak mTEC, pochodzą z eleganckich badań wykorzystujących chimery szpiku kostnego (5, 6). Badania te wykazały, że komórki nabłonka grasicy wyrażają receptor estrogenowy (ER) i receptor androgenowy (AR) i że ekspresja tych receptorów hormonalnych w przedziale zrębowym jest wymagana do zmiany podzbiorów komórek T pochodzących z szpiku kostnego w grasicy (5, 6). W tym wydaniu Dragin i in. potwierdzić, że hormony płciowe rzeczywiście działają na receptory komórek grasicy grasicy, aby wpływać na rozwój limfocytów T w obrębie grasicy. Co więcej, badanie to pokazuje, że hormony płciowe regulują ekspresję AIRE w komórkach mTEC, a w szczególności estrogen zmniejsza AIRE, aby predysponować kobiety do autoimmunizacji (7). Regulacja w dół AIRE za pośrednictwem estrogenu Kontrola transkrypcji AIRE jest złożona i obejmuje elementy regulujące cis i modyfikacje epigenetyczne (Figura 1A). Zidentyfikowane regulatory obejmują elementy wzmacniacza, które zawierają elementy odpowiedzi NF-kB (8, 9); czynniki transkrypcyjne, w tym białko aktywatora-1 (AP-1), białko specyficzności (Sp1), czynnik jądrowy Y (NF-Y) i czynniki transkrypcyjne rodziny ETS (10); modyfikacje histonów (9); i metylacja DNA (11)
[przypisy: owsianka na wodzie przepis, laboratorium mikrobiologiczne, sirupus plantaginis ]
[patrz też: sirupus plantaginis, immunotrofina cena, dicortineff krople ]